JA slide show

GIỚI THIỆU
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Sông Trà Quảng Ngãi được thành lập vào năm 2012. Là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực phục vụ tiêu dùng và nông nghiệp, chúng tôi nhận thức rõ vai trò của công ty trong sự phát triển bền vững của cộng đồng xã hội và môi trường. Do đó, chúng tôi luôn đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế song song với việc thực hiện trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.
Trong định hướng tăng trưởng bền vững đó, chúng tôi vận dụng yếu tố 6P để thực hiện mục tiêu của mình.

Tầm nhìn & định hướng
Chúng tôi luôn nhận thức phát triển bền vững đóng một vai trò trung tâm trong các hoạt động kinh doanh của công ty. Điều này được cam kết bằng những nỗ lực không ngừng bảo tồn các nguồn tài nguyên, hành động có trách nhiệm đối với môi trường và đóng góp vào việc cải thiện đời sống của người dân, cộng đồng nơi công ty đầu tư thông qua các chương trình hành động mang tính thiết thực: Phát triển kinh tế, Đầu tư cộng đồng, Bảo vệ môi trường và Cùng nhau phát triển.

Các giá trị cốt lõi của chúng tôi 
1. Kinh doanh: Đạo đức kinh doanh, uy tín doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm, dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. 
2. Nhân viên: Cam kết sự trung thực, công bằng và khuyến khích phát triển nghề nghiệp.
3. Khách hàng: Uy tín đi đầu và xây dựng mối quan hệ bền vững. 
4. Sản phẩm, dịch vụ: Chất lượng đảm bảo và luôn đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 
5. Cộng đồng: Chung tay góp sức nhằm mang lại nhiều giá trị hữu ích cho xã hội.

Văn hóa của chúng tôi
Trải qua những năm hình thành và phát triển chúng tôi hiểu rõ con người là nhân tố quan trong góp phần quyết định cho sự thành công và phát triển của công ty, chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên hoạt động trên tinh thần gắn bó, đồng lòng, và cùng nhau phát triển vì lợi ích chung của tập thể.
Chúng tôi luôn cố gắng xây dựng một môi trường làm việc cũng như các chính sách hỗ trợ tốt nhất để phát triển nguồn nhân lực. Lãnh đạo và nhân viên thường xuyên trao đổi thông tin công việc với nhau qua các buổi họp, các buổi sinh hoạt thân thiện. Nhân viên được khuyến khích làm việc trực tiếp, đóng góp các ý tưởng mới, đưa ra nhận xét cá nhân cho cấp trên. Ngược lại, lãnh đạo luôn biết lắng nghe, tận tình hướng dẫn nhân viên trong công việc.
Các công tác đào tạo, chính sách khen thưởng và hỗ trợ đều được chú trọng để khuyến khích sự đóng góp của từng cá nhân.
Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, từ thiện, hỗ trợ cộng đồng trong suốt những năm qua để khơi dậy tình đoàn kết, những giá trị nhân văn truyền thống trong mỗi con người.